Dožíváme se vyššího věku, než kdysi?

Otázka v titulu článku je na Internetu poměrně diskutovaná. Občas se najde někdo, kdo přijde s „třicetiletými starci“ v době kamenné, nebo naopak tvrdí, že statistika je zkreslená jen vysokou novorozeneckou úmrtností dříve a lidé se pořád dožívají zhruba stejného věku. Jak už to bývá, pravda je někde uprostřed. A když už jsem si základní statistiky dohledal, proč bych je nezveřejnil a neušetřil práci i vám?

Doba kamenná

Takže – k základním datům. Pokud jste se narodili v paleolitu, měli jste opravdu v průměru šanci na pouhých 33 let života. Statistika je ale sice mocná, ale proto také nebezpečná zbraň, která se musí umět používat. Tento údaj neznamená, že ve 30 by z vás byli staříci. Jen byla dost velká šance, že umřete ještě dříve, než se naučíte chodit. Pokud jste se dožili téměř dospělého věku 15 let, měli jste v průměru šanci na dalších 39 let života, tedy na průměrné úmrtí v pěkném věku 54 let. Trochu paradoxně jste tak měli šanci na delší život v 15, než při narození.

Novověk

Během historie se průměrná doba dožití nijak zásadně neměnila až do začátku 20. století, kdy se začala zásadním způsobem rozvíjet lékařská věda. V roce 1900 byl odhad doby dožití při narození stále prakticky stejný jako v paleolitu, 31 let. Uvažujeme stále světový průměr, zatímco před deseti tisíci lety se způsob života mezi národy z dnešního pohledu příliš nelišil, před 120 lety už byly rozdíly zásadní.

USA v posledních 100 letech

Vezměme si jako příklad USA. Jednak proto, že jsou co se týče doby dožití srovnatelné s ČR, jednak proto, že mají pěkně zpracované statistiky, ze kterých budu v následujících odstavcích vycházet.

V roce 1901 jste při narození měli šanci v průměru na 49,2 let života, tedy zhruba o polovinu více, než byl světový průměr. Pokud jste se dožili 15 let, hned jste měli šanci se dožít průměrně do 61,8 let, tedy o čtvrtinu vyššího věku, než při narození.

V roce 2009, 81 let po vynálezu penicilinu, už to bylo 78,5 roku po narození, tedy vzrůst o 60 % během pouhých 108 let, více, než za předchozích 10 000!

Dobře, to lze nejspíše připsat na vrub porodnicím a vývoji lékařské vědy obecně. Kolik byste se ale v průměru dožili, pokud vám bylo 15 let v roce 2009 v USA? 79,2 roku, tedy o 28 % více, než v roce 1901 a o 47 % více, než v paleolitu. to je podle mého názoru stále slušný úspěch. I když je samozřejmě na každého názoru, zda toto zvýšení stálo za mnohonásobné zvýšení ceny lékařské péče.

Závěr

Pravda je uprostřed, jako obvykle. V paleolitu se lidé běžně doživali přes půl století, jen dětí umíralo podstatně více. Jinak se statistiky příliš neměnily až do rozmachu moderní medicíny a zlepšení pracovních podmínek v posledních pár stovkách let. Hlavní příčinou vyššího průměrného věku dožití je snížení úmrtnosti novorozenců, ale není to rozhodně jediný důvod. Takže – staříkem ve třiceti v době kamenné je blbost. Ale osmdesátníků rozhodně nebylo tolik, co dnes.

Česká Republika

Stručně pro Českou Republiku – v roce 2015 jsme byli 33. ze 183 sledovaných zemí s průměrným věkem dožití 78,8 roku (81,7 ženy, 75,9 muži). USA byly 31.. Lidé se nejvyššího věku dožívají v Praze, nejméně pak v Ústeckém kraji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *